prečo superdoska

Superdoska je veľkoplošný univerzálny materiál určený primárne pre protipožiarnu ochranu stavebných objektov. Obchodný názov SUPERDOSKA vychádza z jej multivlastností, ktoré sú v bežnej stavebnej praxi univerzálne využiteľné. Superdoska je tvorená tzv. sorelovým cementom na oxid horčíkovej báze na základe čoho získava svoje unikátne vlastnosti.

Superdosku od roku 2009 importuje výhradne spoločnosť MGO Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach a jej obľúbenosť už prekročila národné hranice. Tento stavebný materiál si našiel svoje uplatnenie na trhoch Poľska, Českej republiky, kde máme už vytvorené svoje distribučné miesta ale dopyty registrujeme takmer zo všetkých krajín EU.